Cost Consult

Cost Consult Norway AS er et konsulentselskap som hjelper sine kunder med kostnadsbesparelser innenfor kostnadsområder som er utenfor bedriftens kjernevirksomhet. Dette er ofte ikke strategiske eller administrative kostnader som ikke har så stort fokus.

Vi jobber etter konseptet "No cure - No pay". Dette er en "vinn-vinn" avtale som er risikofri for våre kunder. Finner vi ingen besparelse,så betales ikke honorar.

Vi legger ned betydelig med tid og ressurser i en grundig analysprosess der vi anvender vår ekspertise til å oppnå de beste avtalene for våre kunder. Vi krever lite tid av våre kunder i denne prosessen. Konseptet er basert på lang erfaring og høy ekspertise innenfor disse områdene. Historiske tall viser gjennomsnittlige besparelser på ca. 30 %. Vi følger også opp prosjektet i 24 måneder etter ny avtale med leverandør. Vi tar etterkontroller og dokumenterer faktiske besparelser.

konsultation

"No cure - No pay"

Mange typer av tjenester

Hovedområdene som vi jobber med er produkter og tjenester mot leverandørmarkedet.Vår arbeidsmetodikk går i korthet ut på følgende:

 • Innsamling av informasjon fra dagens leverandører
 • Benchmarking
 • Analyse av tallmateriale
 • Analyse av leverandørmarkedet
 • Forberedelser til anbudsrunde
 • Anbudsrunde
 • Rapportering av besparelser
 • Gjennomføring av ny avtale
 • Oppfølging av ny avtale
 • Presentasjon av besparelser kvartalsvis i oppfølgingsperioden

Ekempel på kostnadsområder

Her er noen eksempler på områder som vi arbeider med. Ved å kontakte oss hjelper vi deg med å spare penger.

graf
 • Kontor/datarekvisita
 • Trykksaker
 • Renhold
 • Kantine
 • Vakt og sikkerhet
 • Avfallshåndtering
 • Arbeidstøy og verneutstyr
 • Industrirekvisita
 • Telefoni
 • Reiser
 • Emballasje
 • Bemanning
 • Energi
 • Forsikringer
 • Leasing

Kontakt

Nedenfor finner du kontaktopplysninger til Cost Consult. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker.

Kontaktopplysninger

E-Mail - post@costconsult.no

Telefon - 91315112

Adresse:

Sanderveien 2

1400 SKI

Skriv så kontakter vi deg!

Fornavn

Etternavn

E-mail

Telefon

Forespørsel